Wydarzenia

Publikacje
07.12.2021, 10:00 - Sala Prezydencka

XIV Forum Akademickie – W poszukiwaniu uniwersum muzyki

Forum Koncert Sala Prezydencka

Harmonogram Forum:

Link do transmisji ONLINE:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRlNTZmMmUtN2NhYi00YjNlLWJjMjMtZTkwNzJjOTYxZTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%225ec84270-914f-45db-8ac8-706996ea8dfc%22%7d

10:00
otwarcie Forum: JM Rektor prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
prowadzenie: prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

godz. 10:10
Marcin Błażewicz – myśliciel i wizjoner
prof. dr hab. Zbigniew Kozub, Katedra Kompozycji, AM Poznań

godz. 10:40
Avec discrétion – fluktuacje tempa w utworach klawiszowych Johanna Jacoba Frobergera.
dr Kamil Lis, Katedra Organów, AM Poznań

godz. 11:05
Czy to jest człowiek? Rozważania Primo Leviego o muzyce.
Piotr Krajewski, Katedra Teorii Muzyki, AM Poznań 11.05

godz. 11:30
Muzyka i architektura. Problem relacji między dwoma dziedzinami sztuki na przykładzie „Canticum Sacrum” Igora Strawińskiego.
Leonardo Rizzo – absolwent kompozycji, AM Kraków

godz.: 12:00
Tożsamość utworu jazzowego w świetle koncepcji Romana Ingardena.
prof. dr hab. Kasia Stroińska-Sierant, Katedra Instrumentalistyki i Wokalistyki Jazzowej, AM Poznań

przerwa 12.30

godz. 13:00
O nieistnieniu czasu. Filozofia – Antropologia – Muzyka.
Nikodem Kluczyński, stud. I r./II st., kl. perkusji jazzowej

godz. 13:30
Świat wewnętrzny kobiety na podstawie twórczości kompozytorskiej Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Elżbiety Sikory, Hanny Kulenty oraz Weroniki Ratusińskiej.
Monika Woźniak, I r./III st., Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych, AM Poznań

godz. 14:00
Wyrazić nierzeczywiste. „Zaczarowane jezioro” op. 62 Anatolija Liadowa.
Grzegorz Majcher, stud. III r./ I st. kl. fagotu

godz. 14:25
Od Musica Universalis do Theatrum Mundi czyli o kontekście przestrzeni w muzyce renesansu i baroku.
Daria Skrzypek, stud. II r./I st. kl. skrzypiec historycznych

przerwa  15.00 – 16.00

godz. 16:00
Violin Technique and Performing Practice in classical and romantic music.
prof. Clive Brown, University of Leeds oraz Universität für Music and darstellende Kunst, Wiedeń

 

 

Link do wykładu prof. C. Browna:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRhYzA0YzQtNGE1MC00NzA4LWFiNWYtMmNkNDk0ZDgwMjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%225ec84270-914f-45db-8ac8-706996ea8dfc%22%7d

 

godz. 17:00
Koncert kameralny

 


Opieka merytoryczna: Zakład Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej, Katedra Kompozycji, Katedra Teorii Muzyki, Katedra  Instrumentalistyki i Wokalistyki Jazzowej, Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych

Koncepcja i organizacja: prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Nadchodzące wydarzenia

Afisz przedstawia fragmenty ulicy i kolorowych kamieniczek w rozmyciu; afisz może zachęcać do przyjścia na wydarzenia Konferencji poświęconej francuskiemu ballet de cour

Kurs Sesja artystyczno-naukowa Warsztaty

26.05.2022

Sesja „Od zmierzchu do świtu, czyli ballet de cour”/24-26.05.2022

Koncert

25.05.2022

Arcydzieła kameralistyki/25.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

26.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

27.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022