Wydarzenia

Publikacje
Afisz z informacjami na temat konferencji (Od)dajmy dzieciom głos
14.11.2023, 08:00 - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Sala Prezydencka

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „(Od)dajmy dzieciom głos”/14.11.2023

Konferencja naukowa Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Sala Prezydencka

We wtorek 14 listopada 2023 r. zapraszamy do Sali Prezydenckiej na wydarzenia organizowane w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

(Od)dajmy dzieciom głos.

 

Plan konferencji:

10:00-10:45 – Łukasz Kocur: Rozwój głosu męskiego od dzieciństwa do dorosłości w obliczu pedagogiki wokalnej

10:45-11:00 – Dyskusja

11:00-12:15 – Adrianna Wtorkowska-Kubińska: Kryteria doboru repertuaru dla chóru dziecięcego w aspekcie podległości instytucjonalnej

12:15-12:30 – Dyskusja

12:30-13:00 Przerwa

13:00-15:00 – Marian Szczepański: Opracowania chóralne piosenek rozrywkowych w repertuarze chóru młodzieżowego na podstawie własnych doświadczeń.

Warsztaty

Wstęp wolny

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Od)dajmy dzieciom głos to cykliczne wydarzenie, którego organizatorem jest Zakład Emisji Głosu Instytutu Edukacji Artystycznej (IEA) Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Adresowane jest ono w szczególności do studentów IEA, dyrygentów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu szeroko rozumianej pracy z dziecięcym głosem. To przestrzeń do wymiany doświadczeń, metod pracy oraz prezentacji najnowszych badań dotyczących zagadnień związanych z głosem dziecka. W roli prelegentów do udziału w konferencji zapraszani są: nauczyciele akademiccy, dyrygenci chórów, instruktorzy zespołów wokalnych oraz specjaliści zajmujący się zagadnieniami dziecięcej emisji głosu, logopedzi.

 

Afisz z informacjami na temat konferencji (Od)dajmy dzieciom głos


Opieka merytoryczna: dr A. Kamińska-Rykowska, Zakład Emisji Głosu

Nadchodzące wydarzenia

Koncert

09.12.2023

Koncert muzyki XX i XXI wieku NON MOLTO/6

Zdjęcie przedstawia mikrofon

Dyplom Koncert

10.12.2023

Koncert dyplomowy Aleksandry Mantaj i Alicji Szymańskiej/10.12.2023

Koncert

10.12.2023

Rodzinne spotkania z poezją i muzyką: Tajemnicze brzmienie fagotu/10.12.2023

Afisz z podobizną Ignacego Jana Paderewskiego i klawiszami może zachęcać do przyjścia na koncert

Koncert

10.12.2023

Pianiści u Paderewskiego/10.12.2023