Wydarzenia

Recital dyplomowy studentów studiów magisterskich – Instytutu Dyrygentury

Czwartek, 27.05.2021, godz. 18.00, Aula Nova

Recital Dyplomowy
studentów studiów magisterskich
Instytutu Dyrygentury

specjalność: dyrygentura chóralna