Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

14 czerwca, 2023, 19:00

Primal Rituals – spektakl w kooperacji/14.06.2023

Szczegóły

Data:
14 czerwca, 2023
Godzina:
19:00
Afisz może zachęcac do przyjścia na spektakl Primal Rituals

Primal Rituals

Taniec i mistyczne doświadczenia dźwiękowe odgrywały kluczową rolę w pogańskich rytuałach od zarania dziejów. Wiele z nich starało się odzwierciedlić ruch niewytłumaczalnie migoczącego Słońca, pradawny cykl życia wiecznie zmieniającego się lasu, w którym – jak wierzono – żyją duchy zmarłych oraz pierwotne bóstwa, które jak larwy lub ogień przekształcają się w niezliczone byty kształtując świat rdzennych plemion. Jednakże, ze względu na bardzo skąpe zapisy dotyczące obrzędów, zbadanie i precyzyjna rekonstrukcja tych praktyk jest trudnym zadaniem, pozostawia szerokie pole spekulacjom i hipotezom, zwłaszcza w kontekście ich artystycznych jakości. To samo tyczy się również starożytnej mitologii słowiańskiej – złożonego zestawu wierzeń, który czeka na swoje ponownie odkrycie. Primal Rituals to multimedialny spektakl inspirowany źródłami naukowymi o tańcu jako elemencie słowiańskich rytuałów, zagłębiający się w szeroką symbolikę związaną z różnymi atrybutami ludzkiej egzystencji i obecną w niej naturą. Łącząc współczesną technologię z relacjami pradawnych dziejów ocenione i zinterpretowane zostają znaczenia tejże kultury. Spektakl daje widzom wgląd w organiczną ewolucję społeczeństwa, w którym zakorzeniła się stara symbolika i które do dziś jest przez nią kształtowane.

 

Wykonawcy:

Eliška Jirsová – performance
Simona Machovičová – performance
Anna Kokocińska – koncept, performance
Aleksandra Słyż – koncept, sonifikacja danych, muzyka
Maks Posio – koncept, real-time video

 

Spektakl powstał w trakcie rezydencji artystycznej w Meet Factory w Pradze.
Projekt wspierany przez Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz platformę SHAPE+.

Afisz może zachęcac do przyjścia na spektakl Primal Rituals


Primal Rituals

Dance and the primal mysticism of sound have played a crucial role in pagan rituals since the very beginning of human history. Many of those strived to mirror the movement of the inexplicably glimmering Sun, the ancient lifecycle of the evershifting forest in which spirits of the dead, as well as the primeval deities, were believed to live and like larvae or fire morph into countless entities shaping the world
of the indigenous tribes. Due to the records of the rites being very sparse, it is, however, a difficult task to explore and precisely reconstruct those practices, which leaves a wide field for speculation and hypotheses, not least when it comes to their artistical depictions. This also applies to ancient Slavic mythology and its complex set of beliefs that are yet to be rediscovered. Primal Rituals is a multimedia performance inspired by scientific sources about dance as an element of Slavic rituals, diving into the broad symbolism associated with different attributes of human existence and nature present therewithin. By combining modern technology with the ancient accounts, the work is seeking to
evaluate and interpret the somewhat forsaken realm of Slavic culture with its many facets. The performance provides the spectators with a glimpse into the organic evolution of a society in which the old symbolism has taken root and which is still being formed by it to this day.

Eliška Jirsová – performance
Simona Machovičová – performance
Anna Kokocińska – concept, performance
Aleksandra Słyż – concept, data sonification, music
Maks Posio – concept, real-time video

 

Project created during the residency at Meet Factory, Prague.
Supported by Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań and SHAPE+ platform.

« Wszystkie Wydarzenia

Skip to content