Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

31 sierpnia, 2023, 10:00

Letnie Kursy Mistrzowskie w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego/dzień 4

Szczegóły

Data:
31 sierpnia, 2023
Godzina:
10:00
Afisz może zachęcać do przyjścia na Koncert finałowy Letniego Kursu Mistrzowskiego w dziedzinie śpiew solowy

W dniach 28 sierpnia – 1 września br. odbędą się Letnie Kursy Mistrzowskie w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w dziedzinie śpiew solowy, które poprowadzi prof. AMP dr hab. Joanna Kozłowska.

Kursy zakończy KONCERT FINAŁOWY z udziałem uczestników, na który zapraszamy 1 września o godz. 18.00 do Sali Prezydenckiej w Akademii.

Wstęp wolny na koncert (liczba miejsc ograniczona)

 

Szczegóły:

LETNIE KURSY MISTRZOWSKIE — śpiew 2023 (693 KB)

LETNIE KURSY MISTRZOWSKIE — śpiew 2023


Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego; ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76, adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w kursie mistrzowskim. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną.
  5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Dane uczestników będą przetwarzane w celu udziału w kursie i przechowywane przez okres 5 lat.
  7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia.
  8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w kursie. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionej wyżej podstawy prawnej. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w kursie.
  10. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

Afisz może zachęcać do przyjścia na Koncert finałowy Letniego Kursu Mistrzowskiego w dziedzinie śpiew solowy

« Wszystkie Wydarzenia

Skip to content