Wydarzenia

Publikacje
17.10.2021, 16:00 - Sala 259

Konferencja z cyklu MUSICA ARCHI/wiolonczela

Konferencja Wykład Sala 259

Wykłady:

  • dr Maria Bielewicz – Dezyderiusz Danczowski – losy i działalność wiolonczelisty.
  • mgr Małgorzata Bleja – Działalność pedagogów-wirtuozów, a rozwój sztuki gry na wiolonczeli. O twórczości Kazimierza Wiłkomirskiego.
  • mgr Jan Czaja – Tan Dun i Bright Sheng – konteksty interkulturowe oraz transkulturowe twórczości.
  • Agata Sułkowska – Czego muzyk może się nauczyć od sportowca – recepcja wzorców treningowych na podstawie książki Level up sportowca Kuby Seweryna
  • Dr hab. Katarzyna Lisiecka, prof. UAM – Fascynujące Rokoko.

 

Wtorek, 18.10.2021, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert kameralny

Kwartet Wiolonczelowy Danczowskiego

Maria Bielewicz – wiolonczela
Małgorzata Bleja – wiolonczela
Julia Grzegorzewska – wiolonczela
Anna Papierz – wiolonczela
Jan Czaja – wiolonczela
Yang Xu – Czaja – fortepian

W programie: A. Tansman, R, Matz, Tan Dun, Bright Sheng oraz A. Czerepnin.

Nadchodzące wydarzenia

Afisz przedstawia fragmenty ulicy i kolorowych kamieniczek w rozmyciu; afisz może zachęcać do przyjścia na wydarzenia Konferencji poświęconej francuskiemu ballet de cour

Kurs Sesja artystyczno-naukowa Warsztaty

26.05.2022

Sesja „Od zmierzchu do świtu, czyli ballet de cour”/24-26.05.2022

Koncert

25.05.2022

Arcydzieła kameralistyki/25.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

26.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

27.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022