Wydarzenia

Publikacje
17.10.2021, 16:00 - Sala 259

Konferencja z cyklu MUSICA ARCHI/wiolonczela

Konferencja Wykład Sala 259

Wykłady:

  • dr Maria Bielewicz – Dezyderiusz Danczowski – losy i działalność wiolonczelisty.
  • mgr Małgorzata Bleja – Działalność pedagogów-wirtuozów, a rozwój sztuki gry na wiolonczeli. O twórczości Kazimierza Wiłkomirskiego.
  • mgr Jan Czaja – Tan Dun i Bright Sheng – konteksty interkulturowe oraz transkulturowe twórczości.
  • Agata Sułkowska – Czego muzyk może się nauczyć od sportowca – recepcja wzorców treningowych na podstawie książki Level up sportowca Kuby Seweryna
  • Dr hab. Katarzyna Lisiecka, prof. UAM – Fascynujące Rokoko.

 

Wtorek, 18.10.2021, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert kameralny

Kwartet Wiolonczelowy Danczowskiego

Maria Bielewicz – wiolonczela
Małgorzata Bleja – wiolonczela
Julia Grzegorzewska – wiolonczela
Anna Papierz – wiolonczela
Jan Czaja – wiolonczela
Yang Xu – Czaja – fortepian

W programie: A. Tansman, R, Matz, Tan Dun, Bright Sheng oraz A. Czerepnin.

Nadchodzące wydarzenia

Koncert

28.10.2021

Czwartki z muzyką dawną/28 października 2021

Koncert

28.10.2021

Koncert na zakończenie kursu mistrzowskiego: Spotkanie z Mistrzem Mariuszem Kwietniem

Koncert Konferencja

29.10.2021

Konferencja z cyklu Musica Archi/altówka/dzień 1

Koncert Konferencja

30.10.2021

Konferencja z cyklu Musica Archi/altówka/dzień 2