Wydarzenia

Publikacje
Na białym tle jasnego zdjęcia widać fragment waltorni - instrument ma złoty kolor
07.11.2022, 19:00 - Sala Prezydencka

KONCERT na zakończenie Poznańskiego Sympozjum Instrumentalistów/7.11.2022

Koncert Sympozjum Sala Prezydencka

Sympozjum skierowane jest w pierwszej kolejności do studentów uczelni wyższych. Mogą w nim wziąć udział także uczniowie szkół średnich. Głównym tematem sympozjum jest realizacja współczesnych technik wykonawczych na waltorni, z uwzględnieniem specyfiki umiejscowienia i roli waltorni w polskim systemie nauczania. Bogate doświadczenie i praktyka artystyczna zaproszonych wykładowców pozwolą zgłębić to zagadnienie oraz wyciągnąć wnioski badawcze dotyczące aktualnego stanu wiedzy z zakresu współczesnych technik wykonawczych na waltorni oraz roli społecznej tego instrumentu.

 

Harmonogram:

9:00-9:15
Powitanie uczestników

9:20-10:00
Wykład prof. dra hab. Dariusza Mikulskiego pt. Trema sceniczna – zagrożenia i metody kontroli.

10:00-13:00
Zajęcia indywidualne.

13:05-13:45
Wykład dr Tomasza Bińkowskiego pt. Analiza głównych aspektów procesu indywidualnego przygotowania do przesłuchania w orkiestrze symfonicznej lub operowej.

13:45-15:00
Przerwa

15:00-18:00
Zajęcia indywidualne.

18:05-18:45
Wykład prof. Raimunda Zella pt. Erfolgsstrategien/mentale Aspekte/Studienwerkzeuge (Strategie osiągnięcia sukcesu, mentalne aspekty, narzędzia do sukcesu w ramach studiów)

19:00
Koncert na zakończenie Seminarium, z udziałem wybranych wykładowców i uczestników.

 

ZGŁOSZENIA (imię i nazwisko, nazwa szkoły, telefon i adres mailowy) proszę nadsyłać na adres: 10493@students.amuz.edu.pl; tel. kontaktowy: 609-04-08-04.

 

Plakat w barwach sepii przedstawia w tle zarys waltorni, a warstwa wierzchnia to szczegółowy harmonogram Seminarium

Nadchodzące wydarzenia

Na zdjęciu widać instrumenty dętę i ręce artystów grających na nich

Koncert Lekcja mistrzowska Warsztaty Wykład

01.12.2022

Międzynarodowe Sympozjum Interpretacji KONCERTOWA ORKIESTRA DĘTA/dzień 1

Na zdjęciu widać instrumenty dętę i ręce artystów grających na nich

Koncert Lekcja mistrzowska Warsztaty Wykład

02.12.2022

Międzynarodowe Sympozjum Interpretacji KONCERTOWA ORKIESTRA DĘTA/dzień 2

Na zdjęciu widać instrumenty dętę i ręce artystów grających na nich

Koncert Lekcja mistrzowska Warsztaty Wykład

03.12.2022

Międzynarodowe Sympozjum Interpretacji KONCERTOWA ORKIESTRA DĘTA/dzień 3

Ciemnoniebieski afisz zawiera informacje na temat przebiegu FOrum

Forum

06.12.2022

XVI Forum Akademickie/6.12.2022