Wydarzenia

Publikacje
Baner może zachęcać dod zgłaszania się na Kongres chorału gregoriańskiego
10.05.2023, 10:00 - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Kościół św. Marcina w Poznaniu, Sala Prezydencka

II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego, 10-11.05.2023/dzień 1

Kongres Wykład Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Kościół św. Marcina w Poznaniu Sala Prezydencka

Drodzy Miłośnicy śpiewu gregoriańskiego!

Pięć lat temu, w 2018 r., rozpoczęliśmy tradycję narodowych kongresów śpiewu gregoriańskiego, których celem jest skoncentrowanie uwagi na stanie polskiej chóralistyki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych śpiewem gregoriańskim na II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w Poznaniu, w dniach 10-11 maja 2023 roku.

Kongres pod hasłem:

Notacja adiastematyczna syntezą związku słowa i melodii

będzie starał się wykazać ważkość ciągle odkrywanej notacji – pierwszego świadka śpiewanego słowa.

Wykłady zaproszonych gości przybliżą aspekty melodyczno-słowno-liturgiczno-teologiczne. Próba śpiewu przygotuje do liturgii Mszy św.; został zaplanowany koncert śpiewu gregoriańskiego oraz wizyta studyjna w Archiwum. Podczas kongresu przewidziany jest blok na wykłady otwarte.

 

Zgłoszenia referatów proszę kierować do 3 maja 2023 r., na adres mailowy: kongresgre@amuz.edu.pl.

Akceptacja wystąpienia warunkowana będzie ilością nadesłanych prac, czasem do dyspozycji i związkiem z tematyką kongresu.

Afisz zawiera harmonogram kongresu

 

Harmonogram Kongresu:

 

Środa, 10.05.2023 r.

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Sala Prezydencka

10.00 Otwarcie Kongresu – prof. dr hab. Sławomir Kamiński Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych

10.10 prof. UPJPII dr hab. Susi Ferfoglia (UPJPII):
Emocje w liturgii. Sanktgalleńska tristropha jako emocjonalny wyraz egzegezy Słowa Bożego

10.55 ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski (AM Poznań):
Adiastematyczne znaki notacji w funkcji frazowania w śpiewie gregoriańskim

11.40 o. mgr Karol Cetwiński OSB (PIMS, Rzym):
Związek słowa i melodii w proprium missæ uroczystości Objawienia Pańskiego

12.25 przerwa kawowa

12.55 o. mgr Radosław Tomczak OFM Conv. (WSD OO. Franciszkanów, Łódź):
Funkcja neum artykułowych w przekazie treści śpiewanego testu

13.30 Dyskusja: Moderator – ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski

14.00 obiad

Moderator: dr hab. Marianna Majchrzak

15.30 Wykłady otwarte, cz. 1

16.15 muzyczne przygotowanie Liturgii – prof. UPJPII dr hab. Susi Ferfoglia

Kościół PW. Św. Marcina, ul. Św. Marcin 13

18.00 Msza św.
Koncert – Iubilate Deo in voce exsultationis

Schola Cantorum
Ks. Mariusz Białkowski – dyrygent

 

Czwartek, 11.05.2023 r.

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Sala Prezydencka

10.00 Wykłady otwarte, cz. 2

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, ul. Księdza Ignacego Posadzego 2

11.30 Prezentacja rękopisu nr 36

13.00 obiad

Zakończenie Kongresu

 


UCZESTNICTWO W KONGRESIE JEST WOLNE OD OPŁAT.

Wstęp WOLNY

Wszystkie pytania można kierować na adres mailowy: kongresgre@amuz.edu.pl


Współorganizator:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska

 

Patronat honorowy:

Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Patronat medialny:

Dobre Radio Emaus

Przewodnik Katolicki

Nadchodzące wydarzenia

Zdjęcie przedstawia mikrofon

Dyplom Koncert

10.12.2023

Koncert dyplomowy Aleksandry Mantaj i Alicji Szymańskiej/10.12.2023

Koncert

10.12.2023

Rodzinne spotkania z poezją i muzyką: Tajemnicze brzmienie fagotu/10.12.2023

Afisz z podobizną Ignacego Jana Paderewskiego i klawiszami może zachęcać do przyjścia na koncert

Koncert

10.12.2023

Pianiści u Paderewskiego/10.12.2023

Akademicki Poznań - afisz zawiera informacje na temat wykładu Aapo Häkkinena

Wykład

11.12.2023

Akademicki Poznań: Aapo Häkkinen – Bachowie i klawikord/The Bach Family and the Clavichord/11.12.2023