Wydarzenia

Publikacje
Afisz może zachęcać do przyjścia na dyplomy dyrygentów kierunku dyrygentura chóralna
27.05.2022, 18:00 - Aula Nova

Dyplomy licencjackie i magisterskie dyrygentury chóralnej/27.05.2022

Dyplom Aula Nova

Nadchodzące wydarzenia

Koncert

07.06.2022

Show musicalowe – on Broadway/7.06.2022

Koncert

30.05.2022

Koncert Zakładu Emisji Głosu/30.05.2022

Recital

30.05.2022

Pierwsze kroki na estradzie (IV rok)/30.05.2022

Audycja

31.05.2022

Audycje klasy altówki/31.05.2022