Wydarzenia

Publikacje
Zdjęcie przedstawia prof. dra hab. Marcina Szelesta, który poprowadzi wykład monograficzny 14 marca 2022
14.03.2022, 11:00 - Aula Nova

Praktyka wykonawcza jako sztuka, nauka i działalność – wykład prof. dr hab. M. Szelesta/14.03.2022

Wykład Aula Nova

Zapraszamy na wykład monograficzny prof. dr hab. Marcina Szelesta pt:

Praktyka wykonawcza jako sztuka, nauka i działalność

 

Afisz może zachęcać do udziału w wykładzie prof. Marcina Szelesta na temat praktyki wykonawczej jako sztuce, nauce i działalności

 

Marcin Szelest ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem, 1997) oraz w The Boston Conservatory (Artist Diploma in Organ Performance, 1999). W 1995 roku otrzymał I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Występuje jako solista i kameralista, w tym z licznymi zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Vox Luminis, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa).

Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna „Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia” (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował m.in. edycje dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego (2015) oraz tabulatur braniewsko-oliwskich (2021). Jest również organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej „Fontes Musicae in Polonia” i dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Wykłada na kursach mistrzowskich Europäisches Hanse-Ensemble w Lubece oraz Varmia Musica w Lidzbarku Warmińskim.

Nadchodzące wydarzenia

Afisz może zachęcać do przyjścia na koncert w ramach cyklu Poniedziałki w Akademii

Koncert

23.05.2022

Poniedziałki w Akademii/23.05.2022

Koncert

23.05.2022

Koncert z klasą – dr hab. M. Michałowskiej/23.05.2022

Koncert

25.05.2022

Arcydzieła kameralistyki/25.05.2022

Fragment plakatu 51. Poznańskiej Wiosny Muzycznej z nazwą festiwalu

Festiwal

26.05.2022

51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”/26-29.05.2022