Etapy i Wyniki rekrutacji 2022/2023

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki

IKITM Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, wrzesień

IKiTM Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

IKiTM Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia, wrzesień

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

IKiTM Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

IKiTM PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022-23, wrzesień

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023, wrzesień


IKiTM Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia

IKiTM Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia

IKiTM Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

IKiTM Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia

IKiTM Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia (23.06)

IKiTM Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstepnych, studia I stopnia (23.06)

IKiTM Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia (22.06)

IKiTM Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstepnych, studia I stopnia (1)

IKiTM-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023 NIU

IKiTM-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023 NIU

 

Instytut Dyrygentury

ID Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, wrzesień

ID Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

ID Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia II stopnia, wrzesień

ID Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia, wrzesień

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia, wrzesień

ID Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

ID Harmonogram- EGZAMINY WSTĘPNE 2022-2023, wrzesień

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023, wrzesień

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023, wrzesień


ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia

ID Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia

ID Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia II stopnia

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – dyrygentura chóralna

ID Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopni dyrygentura chóralna

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – DYRYG. SYMF i DYRYG. ORKIESTR DĘT.

ID Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia

ID Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

ID Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

ID Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

ID-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych – studia w języku angielskim NIU

ID-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023 NIU

ID-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023 NIU

 

Instytut Wokalistyki

IW Lista Kandydatów nieprzyjętych na studia II stopnia ze względu na brak miejsc, wrzesień

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, wrzesień

IW PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022-2023, wrzesień

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, wrzesień

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, studia II stopnia

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia

IW Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia

IW Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia

IW Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IW Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IW Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IW-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, specjalność śpiew solowy 2022-2023 NIU

IW-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, specjalność śpiew solowy 2022-2023 NIU

IW-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, specjalność śpiew musicalowy 2022-2023 NIU

 

Instytut Edukacji Artystycznej

IEA Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, wrzesień

IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, wrzesień

IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne na studia I stopnia, wrzesień

IEA Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia, wrzesień

IEA Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

IEA PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022-2023, wrzesień

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023, wrzesień

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023, wrzesień


IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia

IEA Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia

IEA Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia

IEA Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IEA Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IEA Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IEA-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023 NIU

IEA-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023 NIU

 

Instytut Instrumentalistyki

II Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia II stopnia, instrumentalistyka, wrzesień

II Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia, instrumentalistyka, wrzesień

II Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, instrumentalistyka, wrzesień

II Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, instrumentalistyka, wrzesień

II Lista Kandydatów, ktrzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, HPW, wrzesień

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, instr. dęte drewniane, wrzesień

II Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, instr. dęte drewniane, wrzesień

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, instr. dęte drewniane, wrzesień

II Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych na studia I stopnia, instr. dęte drewniane, wrzesień

II Plan egzaminów wstępnych 2022-2023 wrzesień

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023, wrzesień

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023, wrzesień

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023, instrumentalistyka wrzesień

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023, HPW wrzesień

II Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023, instrumentalistyka wrzesień

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023, fortepian wrzesień


II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, studia II stopnia

II Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia II stopnia

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – INSTRUMENTY DĘTE

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – INSTRUMENTY DĘTE

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – AKORDEON

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – FORTEPIAN

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – HISTORYCZNE PRAKTYKI WYKONAWCZE

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – ORGANY

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – PERKUSJA

II Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia

II Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

II Kształcenie słuchu – fortepian – grupa druga

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (23.06.)-3

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (23.06.)-3

II Kształcenie słuchu organy

II Kształcenie słuchu instrumenty dęte blaszane

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (23.06.)-2

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (23.06.)-2

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (23.06.)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (23.06.)

II Kształcenie słuchu – fortepian – grupa pierwsza

Kształcenie słuchu instrumenty historyczne

Kształcenie słuchu instrumenty dęte drewniane

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (3)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (3)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, HPW, studia I stopnia

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, HPW, studia I stopnia

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (1)

II Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (2)

II Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, instrumentalistyka, studia I stopnia (1)

Kształcenie słuchu, perkusja, akordeon

II-Lista Kandydatów dopuszczonych do ezaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek instrumentalistyka 2022-2023 NIU

II-Lista Kandydatów dopuszczonych do ezaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka 2022-2023 NIU

II-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze 2022-2023 NIU

II-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek instrumentalistyka – studia w języku angielskim 2022-2023 NIU

II-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze 2022-2023 NIU

II-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia, kierunek historyczne praktyki wykonawcze – studia w języku angielskim 2022-2023 NIU

 

Instytut Instrumentów Lutniczych

IIL Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, wrzesień

IIL Lista Kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia II stopnia, wrzesień

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia – altówka, gitara, wrzesień

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia – skrzypce, wrzesień

IIL PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022-2023, wrzesień

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023, wrzesień

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023, wrzesień


IIL Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia

IIL Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IIL Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia

IIL Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia II stopnia

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – SKRZYPCE

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – ALTÓWKA

IIL Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – ALTÓWKA

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – KONTRABAS

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – WIOLONCZELA

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – GITARA

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia – LUTNICTWO

IIL Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia

IIL Kształcenie słuchu – skrzypce, kontrabas

IIL Kształcenie słuchu – altówka, wiolonczela, gitara, lutnictwo

IIL Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IIL Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IIL-Lista Kadydatów dopuszczonych o egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023 NIU

IIL-Lista Kadydatów dopuszczonych o egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023 NIU

IIL-Lista Kadydatów dopuszczonych o egzaminów wstępnych na studia I stopnia – studia w języku angielskim 2022-2023 NIU

 

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej

IJiME Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia, wrzesień

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na studia I stopnia, wrzesień

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych na studia I stopnia, wrzesień

IJiME PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022-203, wrzesień

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023, wrzesień


IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia I stopnia

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, studia I stopnia

IJiME Lista Kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci, studia II stopnia

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, ale nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, studia II stopnia

IJiME Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia II stopnia

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia

IJiME Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia II stopnia

IJiME Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne, studia I stopnia

IJiME Lista Kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IJiME Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

IJiME Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu egzaminów wstępnych, studia I stopnia

Kształcenie słuchu instrumenty jazzowe, kompozycja z aranżacją

Wokalistyka jazzowa – egzamin ze śpiewu (23.06.)

IJiME-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia 2022-2023 NIU

IJiME-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia II stopnia 2022-2023 NIU

IJiME-Lista Kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych na studia I stopnia – studia w języku angielskim 2022-2023 NIU


Informator 2022-2023

Skip to content