Emilia Ziegler

cid_9803bbf4-02a5-41f1-95e5-da2a3ec38ee8Studentka II roku studiów magisterskich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

 

Skip to content