Emilia Popiołek

!cid_FF6F9092-E423-4051-9DA3-A43DA026A29C

Studentka III roku studiów licencjackich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

Skip to content