Ekfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego

 

Do pobrania:
Strona tytułowa książki i spis treści
Wstęp

 

Książka Ekfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego Stefana Drajewskiego to publikacja, która omawia dzieła jednego z najwybitniejszych polskich tancerzy i choreografów, reformatora polskiego baletu, wybitnego twórcy, będącego fenomenem na skalę polską i światową. Oryginalne prace Drzewieckiego rozpatrzone zostały w nowatorskim ujęciu – autor książki stawia tezę dotyczącą relacji między dziełem muzycznym a układem choreograficznym i opisuje je za pomocą pojęcia ekfrazy. Przejmuje tym samym termin odnoszony pierwotnie do zjawisk z obszaru literatury, filmoznawstwa, stosowany również w muzykologii.

„Drajewski implementuje figurę ekfrazy do uchwycenia sposobów transmutacji utworu muzycznego na układy choreograficzne. Uzyskuje w ten sposób mocne narzędzie do opisu i analizy dzieł choreograficznych, które dotychczas miały charakter bądź czysto techniczny i opierały się na różnych konwencjach notacji tańca, bądź też były impresjonistycznym zapisem wrażeń obserwatora, zależnym od jego wrażliwości i znajomości technik tańca” (z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Leyko, Uniwersytet Łódzki).

 

Publikacja została zrealizowana we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach „Programu wydawniczego 2017”.

 

 

Skip to content