Studenckie Koło Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Studenckie Koło Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Studenckie Koło Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu powstało z naturalnej potrzeby tworzenia działań artystycznych oraz mówienia o nich na forum akademickim. Koło, jako przestrzeń otwarta, staje się partnerem dla różnych jednostek, dzięki czemu wzajemna wymiana doświadczeń służy nie tylko integracji, ale również wypracowaniu nowych jakości w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk plastycznych czy pedagogiki. Do najważniejszych działań Koła należą warsztaty i performance promujące metodę Emila Jaques-Dalcroze’a, przedstawienia edukacyjne, konferencje studenckie czy publikacje o charakterze naukowym.

rytmika1rytmika2

Skip to content