Artystyczno-Naukowe Koło Pianistów

Artystyczno-Naukowe Koło Pianistów działa przy Katedrze Fortepianu oraz Katedrze Kameralistyki Fortepianowej. Działalność Koła urozmaica poznańską i ogólnopolską scenę muzyczną o nowe interpretacje i spojrzenia na znane dzieła muzyki poważnej z perspektywy intensywnie rozwijających się muzycznie i artystycznie studentów. Działalność koła uzupełnia szeroki repertuar koncertowy Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Członkowie koła organizują szereg koncertów, warsztatów (zarówno praktycznych-pianistycznych, jak i skupiających się na innych ważnych aspektach zawodu muzyka – psychologicznych, czy dotyczących dbania o instrumenty), konferencji naukowych, koncertów charytatywnych. Członkowie koła wzbogacają swoimi umiejętnościami pianistycznymi oraz prelekcyjnymi koncerty Katedry Fortepianowej. Koło współpracuje ze szkołami, scenami muzycznymi Poznania oraz Kołami Naukowymi zarówno naszej Akademii jak i innych Akademii Muzycznych w Polsce.

Opiekun: dr hab. Maciej Pabich, prof. AMP
Prezes: Julia Dmochowska

Zarząd:
Weronika Guz
Karolina Marciniak
Mateusz Gołaszewski

Kontakt: kolopianistowpoznan@gmail.com

Statut Artystyczno-Naukowego Koła Pianistów (PDF, 77 KB)


Działalność Koła:

Koło Naukowe Pianistów - fotografia przedstawia członków Koła po koncercie w Auli Nova na estradzie Koło Naukowe Pianistów - fotografia przedstawia członków Koła po koncercie w Auli Nova na estradzie Koło Naukowe Pianistów - fotografia przedstawia członków Koła po warsztatach z pianistą Markiem Zabłockim zdjęcie przedstawia plik broszurek - programów koncertu Koła Naukowego Pianistów Członkowie Koła Pianistów po koncercie w Sali Lubrańskiego plakat Dysputy pianistyczne - na brązowym tle pada snop światła i znajdują się informacje

 

Skip to content