Drzwi otwarte

Zapraszamy na drzwi otwarte Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki:

Terminy – drzwi otwarte 2022

 


Zapraszamy na drzwi otwarte i kurs przygotowawczy organizowane przez Instytut Wokalistyki:

Afisz może zachęcać do przyjścia na tzw. drzwi otwarte do Akademii MuzycznejAfisz może zachęcać do udziału w kursie przygotowawczym na studia w Instytucie Wokalisstyki

 


Zapraszamy na drzwi otwarte organizowane przez Instytut Instrumentalistyki:

w sobotę 9 kwietnia 2022, w godz. 11.00-16.00 czekamy na wszystkich zainteresowanych studiami w Poznaniu.

Nasi Pedagodzy i Studenci Katedry Perkusji, Katedry Fortepianu, Katedry Organów, Katedry Instrumentów Dętych Drewnianych, Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych, Katedry Historycznych Praktyk Wykonawczych, Katedry Kameralistyki Fortepianowej a także Zakładu Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej będą oczekiwać na Was, by przybliżyć bogactwo możliwości studiowania w Akademii im. I.J. Paderewskiego. Studenci oprowadzą Was po naszej uczelni, Pedagodzy poradzą jak najlepiej zaprezentować się na egzaminie wstępnym i opiszą czego można się po studiach u nas spodziewać.

Katedra Fortepianu:

Drzwi otwarte Katedry Fortepianu

Afisz może informować o drzwiach otwiartych w Katedrze Fortepianu

W dniu 9 kwietnia będą na Państwa czekali studenci – członkowie Koła Naukowego Pianistów.
Adres mailowy Kierownika: aorganiszczak@amuz.edu.pl

 

Katedra organów – będą na Państwa czekali dr Jarosław Tarnawski oraz studenci Hubert Trojanek i Jan Feck. Przewidziana jest prezentacja organów oraz modelu przekrojowego instrumentu.
Adres mailowy Kierownika: jtarnawski@amuz.edu.pl

 

Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych – po meandrach wykonawstwa zgodnego z praktyką historyczną oprowadzi Państwa mgr Monika Woźniak, mgr Justyna Wróblewska oraz mgr Maciej Kończak, zdalnie w godzinach 14.00-15.30 dr hab. Mikołaj Zgółka. Będzie można przyjrzeć się bogactwu instrumentów historycznych i usłyszeć ich niepowtarzalne brzmienie.
Kontakt do Pani Kierownik Katedry prof. dr hab. Marii Banaszkiewicz-Bryłowej: mbanaszkiewiczbryla@amuz.edu.pl

 

Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych – wszelkich niezbędnych informacji o możliwościach jakie oferuje ta katedra, udzieli Państwu studentka Katarzyna Janus oraz mgr Krzysztof Zabłocki.
Kierownik Katedry, prof. dr hab. Ewa Murawska, chętnie odpowie na wszelkie pytania: emurawska@amuz.edu.pl

W Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych drzwi otwarte mają charakter hybrydowy.
9 kwietnia na zainteresowanych studiowaniem w naszej Katedrze czekają: Krzysztof Zabłocki (fagot), dr Łukasz Krzemiński (obój) oraz dr Paweł Kroczek (klarnet), który dadzą stacjonarnie wykłady.
Tego samego dnia ONLINE, pod podanym linkiem odbędą się spotkania z reprezentacją pedagogów Katedry, którzy przebywają na wyjeździe artystyczno-naukowym w Norwegii, oraz z racji innych obowiązków nie mogą być obecni stacjonarnie w murach Akademii.
Harmonogram spotkań ONLINE:
godz. 11:00-12:00 – dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec (saksofon)
godz. 12:00-13:00 – prof. dr hab. Paweł Drobnik (klarnet), dr hab. Arkadiusz Adamczyk (fagot) oraz dr Jakub Drygas (klarnet)
godz. 15:00-16:00 – prof. dr hab. Ewa Murawska (flet oraz sprawy organizacyjne dot. działania Katedry)

Afisz może zachęcać do wzięcia udziału w dniach otwartych ONLINE Katedry Instrumentów Dętych Drewnianych

 

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych –  dyżur na miejscu pełnił będzie Kierownik Katedry – prof. AMP, dr hab. Maciej Łakomy oraz studenci Koła Artystyczno – Naukowego Katedry. Przedstawią ofertę programową Katedry oraz odpowiedzą na ewentualne pytania. W celu umówienia się na bezpłatną konsultację (lekcję próbną) dotyczącą każdej ze specjalności wchodzących w skład Katedry, osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy z Kierownikiem Katedry: mlakomy@amuz.edu.pl

 

Katedra Perkusji – pośród całego bogactwa instrumentów perkusyjnych będzie czekał na Państwa Kierownik Katedry prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz wraz ze studentami. Aby nawiązać kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy pisać na: kprzybylowicz@amuz.edu.pl

 

Katedra Kameralistyki Fortepianowej – jak atrakcyjnie można uprawiać muzykę w zespole kameralnym opowie Państwu prof. dr hab. Bogumił Nowicki, będzie oczekiwał w sali 205 wraz ze swoimi studentami. Pan Profesor jest również dostępny mailowo bnowicki@amuz.edu.pl

 

Zakład Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej – o możliwościach tej Katedry opowiedzą nasi studenci Hubert Capaja, Kamil Topaczewski i Ernest Polański. Oczekiwać na Państwa będzie również prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba. Akordeony usłyszeć będzie można w sali 297. Aby już wcześniej nawiązać kontakt z Panią Kierownik, prosimy pisać mailowo na adres: tadamowiczkaszuba@amuz.edu.pl


STUDIES IN ENGLISH IN POZNAŃ

Open day – Studies in English at Instrumental Department and Historical Instruments, meeting with dr hab. Mikołaj Zgółka: April 9th, 2 PM – 3:30 PM under this link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM1MzI2NDctMGE4ZC00NzM2LTllYWUtM2YwZTlkNzI2ODYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%2219a8a301-79a3-4678-9cac-d4b21c20aa97%22%7d

[link available from 2 PM to 3:30 PM Warsaw time (GMT+1)]

Please, do not hesitate to contact earlier: mzgolka@amuz.edu.pl

 


Instytut Edukacji Artystycznej: 12-13 kwietnia (wtorek-środa), godz. 8.00-17.30

Porozmawiasz ze studentami i wykładowcami o organizacji nauczania.

Uzyskasz informacje na temat rekrutacji na poszczególne specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:
– edukacja muzyczna (I st.)
– projekty artystyczne w edukacji muzycznej (II st.)
– muzyka kościelna (I i II st.)
– prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych (I i II st.)

Afisz może zachęcać do przyjścia na dni otwarteAfisz może informować o harmonogramie drzwi otwartych 2022 w Instytucie Edukacji ArtystycznejAfisz może informować o dniach otwartych w poznańskiej Akademii, w Instytucie Edukacji Artystycznej

 


Drzwi otwarte w Instytucie Dyrygentury:

Dyrygentura Orkiestr Dętych: 13 kwietnia

Dyrygentura Chóralna: 21-22 kwietnia

Dyrygentura Symfoniczna i Operowa: 21 i 25 kwietnia

Instytut Dyrygentury – DRZWI OTWARTE/2022

 

 

Afisz może informować na temat harmonogramu drzwi otwartych w Katedrze Dyrygentury Orkiestr DętychAfisz może informować na temat drzwi otwartych w Katedrze Dyrygentury ChóralnejAfisz może informować na temat drzwi otwartych w Katedrze Dyrygentury Symfonicznej Operowej

Plakat może zachęcać do przyjścia na drzwi otwarte do Instytutu Dyrygentury

 

 

 

Skip to content