Bartłomiej Witczak


Student III roku studiów licencjackich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

 

Student I roku studiów licencjackich

Wydział: Wokalno-Aktorski
Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy

Skip to content