Archiwum – rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA

Lista przyjętych na studia I stopnia, Wydział I

Lista przyjętych na studia II stopnia, Wydział I

Lista przyjętych na studia I stopnia, Wydział II

Lista przyjętych na studia II stopnia, Wydział II

Lista przyjętych na studia I stopnia, Wydział IV

Lista przyjętych na studia II stopnia, Wydział IV

 

DODATKOWA REKRUTACJA

DODATKOWA REKRUTACJA Wydział I (dodano 28.08.2017)

https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja/

 

Lista przyjętych na studia I stopnia – WYDZIAŁ I

Lista przyjętych na studia I stopnia – WYDZIAŁ II

Lista przyjętych na studia I stopnia – WYDZIAŁ III

Lista przyjętych na studia I stopnia – WYDZIAŁ IV

Lista przyjętych na studia I stopnia – WYDZIAŁ V

 

Lista przyjętych na studia II stopnia – WYDZIAŁ I

Lista przyjętych na studia II stopnia – WYDZIAŁ II

WYDZIAŁ II, studia II stopnia – decyzja z dnia 10.07.2017

Lista przyjętych na studia II stopnia – WYDZIAŁ III

Lista przyjętych na studia II stopnia – WYDZIAŁ IV

Lista przyjętych na studia II stopnia – WYDZIAŁ V

 

Lista przyjętych na studia III stopnia – WYDZIAŁY II i III

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów -WYDZIAŁ II – studia III stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów – WYDZIAŁ III – studia III stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminów – WYDZIAŁ V – studia III stopnia

 

 

Listy kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne (studia I stopnia):

Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne – Wydział I – studia I stopnia

Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne – Wydział II – studia I stopnia

Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne – Wydział III – studia I stopnia – śpiew solowy

Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne – Wydział III – studia I stopnia – śpiew musicalowy

Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne – Wydział IV – studia I stopnia

Lista kandydatów, którzy zdali egzaminy wstępne – Wydział V – studia I stopnia

Plany ogólne egzaminów wstępnych

Harmonogram egzaminów wstępnych – WYDZIAŁ III – studia II stopnia

Próby z pianistami – WYDZIAŁ III – studia II stopnia – 26.06.2017 – śpiew solowy

Plany egzaminów wstępnych i listy dopuszczonych do kolejnych etapów:

Lista dopuszczonych do II etapu egzaminów wstępnych – Wydział IV – dyrygentura chóralna

Lista dopuszczonych do II etapu egzaminów w dniu 21.06.2017 – Wydział V – skrzypce

Egzaminy z kształcenia słuchu w dniu 21.06.2017

Egzaminy wstępne na Wydział Wokalno-Aktorski w dniu 21.06.2017

Listy dopuszczonych do II etapu egzaminów w dniu 20.06.2017

 

Listy dopuszczonych do egzaminów wstępnych

 

https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja/

 

INFORMATOR 2017-2018

Wykaz specjalności prowadzonych w Akademii

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI – zasady ogólne

ZASADY SZCZEGÓŁOWE REKRUTACJI 2017/2018

DRZWI OTWARTE I KURSY PRZYGOTOWAWCZE 2017/2018

 

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin potwierdzania efektów – załącznik nr 1 – wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

Komunikat dla kandydatów na I rok studiów

Zarządzenie rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej

 

Skip to content