Anna Hyjek

cid_995face4-5403-41db-ab2e-7934cdf08e08Studentka I roku studiów magisterskich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

 

Skip to content