Andrzej Łapa

Andrzej Łapa

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania

profesor, doktor habilitowany

Stanowisko

profesor

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek

instrumentalistyka

Specjalność

lutnictwo artystyczne

Zatrudnienie na Wydziale

II – Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

Instytut

Instytut Instrumentów Lutniczych

Prowadzone przedmioty

lutnictwo
konserwacja lutnicza
historia sztuki lutniczej
literatura specjalistyczna

Kontakt: adres email

alapa@amuz.edu.pl

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje):

• budowa instrumentów smyczkowych: skrzypce, altówka wiolonczela oraz instrumenty historyczne;
• konserwacja instrumentów smyczkowych i smyczków;
• prowadzenie badań z zakresu: technik i materiałów stosowanych przy konserwacji instrumentów, historii sztuki lutniczej, akustyki lutniczej.

Publikacje:

• Akustyczne zagadnienia lutnictwa, cz. I: Dobór drewna, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 1997r., (wspólnie z Harajdą H.);
• Ponad trzy wieki z Antoniem Stradivarim, w: Genius Stradivari, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2001 r., s. 17-40;
• Akustyczne zagadnienia lutnictwa, cz. II: Elementy przekaźnikowe, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2002, (wspólnie z Harajdą H.);
Polska sztuka lutnicza 1954- 2004, (autor not biograficznych), Związek Polskich Artystów Lutników, Warszawa 2004 r.;
Modal and spectral frequencies of guitars with differently angled necks, Arch. Acoust. 30(4), 197-201 (2005), (wspólnie z: Skrodzka E., Gordziej M.);
Szkolnictwo Lutnicze w Polsce, w: Artificium Ars Scientia, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wyd. Muzyczne Polihymnia, Lublin 2010, s.563-576;
Modal parameters of two complete guitars differing in the bracing pattern of the soundboard. „Journal of Acoustical Society of America” 130(4), 2186-2195 (2011), (wspólnie z: Skrodzka E., Linde B.B.J., Rosenfeld E.);
Związek Polskich Artystów Lutników, w: XII Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego, Poznań 2011, s. 42-43.
Skrzypce – harmonia doskonałości, w: „Scala – Edukacyjny magazyn Muzyczny”, Nr 2 (2), PWM, Kraków 2013, s. 3-4;

Znaczące wykłady:

• Twórczość rodziny Klotzów z Mittenwaldu, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze w Lubinie, 1984;
Konstrukcyjne, ergonomiczne i estetyczne zagadnienia dotyczące opracowania akcesoriów w instrumencie, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze w Warszawie, 1985;
Metody uzupełniania ubytków w instrumentach lutniczych, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze, 1988;
Problemy rekonstrukcji instrumentów barokowych, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze 1989, 1992;
Problemy rekonstrukcji instrumentów średniowiecznych, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze 1990;
Twórczość śląski rodów lutniczych Böcków i Hoffmannów, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze, 1993;
Etyczne i estetyczne aspekty konserwacji instrumentów lutniczych, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze, 1997;
Przywracanie oryginalnego kształtu sklepieniom płyt rezonansowych, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze, 1998;
Mistrzowie lutnictwa szkoły weneckiej, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze w Żaganiu, 1999, 2000;
O tajemnicach skrzypiec i ich duszy, V Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, 2002;
Polish Violin Making Art – Past and Present, Dartington Hall Violin Conference; Dartington (Wielka Brytania), 2007;
Polish Violin Making Art – History and Present Times, I Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Pekinie, 2010;
Kantata o skrzypcach, wykład inauguracyjny w Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2011;
Jak powstają skrzypce, International Violin Festiwal, Toruń, 2013;
Rodowód skrzypiec. Historyczne instrumenty lutnicze. PSM I i II st. w Inowrocławiu, 2013;
Nieinwazyjne metody badań instrumentów lutniczych, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze w Poznaniu, 2014;
Zaślubiny skrzypic z lirą, Konferencja „Pamięci naszych mistrzów” – Poznań, 2015;
Polska sztuka lutnicza — historia i współczesność; Międzynarodowe Seminarium Lutnicze, Vysoké nad Jizerou (Czechy), 2015;
Sztuka lutnicza w Turynie, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze w Żaganiu, 2016;
Giovanni Baptista Guadagnini. Z kremończykami czy własną drogą. Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze w Murzasichlu, 2016;
Skrzypce – harmonia doskonałości, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, 2018;
Wiedeńska szkoła lutnicza, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze w Niedzicy, 2022 r.;
Historia lutnictwa w Pradze, Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze w Świeradowie-Zdroju, 2023 r.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe:

• kierownictwo projektu badawczego w ramach działalności statutowej „Metodologiczne zagadnienia konserwacji instrumentów lutniczych”;
• kierownictwo projektu badawczego własnego „Eksperymentalne badania drgań własnych płyt skrzypcowych i gitarowych z celowo wprowadzonymi zmianami konstrukcyjnymi”, projekt finansowany przez MNiSW (2009-2011);
• kierownictwo projektu badawczego w ramach działalności statutowej „Metodologiczne zagadnienia konserwacji instrumentów lutniczych”.

Udział w pracach jury:

• II Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. Z. Szulca w Poznaniu, 1984,  członek jury;
• Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. A. Stradivariego w Poznaniu, 1987, członek jury;
• Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. V. Metelky w Nachodzie (Czechy), 1997, członek jury;
• II Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. W. Kamińskiego w Poznaniu, 1999, przewodniczący jury;
• X Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, 2001, przewodniczący jury;
• XI Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, 2006, sekretarz jury;
• V Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. P. Czajkowskiego w Moskwie, 2007, członek jury;
• I Ogólnopolski Konkurs Lutniczy dla Uczniów i Studentów w Poznaniu, 2007, przewodniczący jury;
• II Ogólnopolski Konkurs Lutniczy dla Uczniów i Studentów w Poznaniu, 2011, przewodniczący jury.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia:

• I nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im Z. Szulca w Poznaniu, 1979;
• Brązowy Krzyż Zasługi, 1983;
• Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, 1983;
• Złoty Krzyż Zasługi, 2002;
• Medal i dyplom honorowy ZPAL za zasługi wniesione na rzecz rozwoju współczesnej polskiej sztuki lutniczej, 2004;
• Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005;
• Srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 2010;
• Medal Złoty za Długoletnią Służbę, 2015;
• Nagrody Rektora: 1995, 1998, 2003, 2004, 2012, 2016.

 

Eng.

Last name and first name

Łapa Andrzej

Position

full professor

Artistic/research discipline

Instrumental

Speciality

Violin making

Employment at the Faculty

II

Institute

Institute of Lutherie

Courses taught

violin making
luthier conservation
history of violin making
specialized literature

Contact

alapa@amuz.edu.pl

Artistic/scientific activities (the most important concerts, publications, records, compositions)

Most important artistic/scientific achievements

Decorations, awards, distinctions

Skip to content