Amadeusz Stachowski

cid_5b305450-4e6a-4f49-bb15-94bd372981ddStudent I roku studiów licencjackich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Edukacja muzyczna

Skip to content