Aleksandra Pura-Cidyło

puraAleksandra PURA-CIDYŁO

Studentka II roku studiów magisterskich
Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Edukacja Muzyczna

Studentka I roku studiów magisterskich
Wydział: Instrumentalny
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
Specjalność: Wokalistyka jazzowa

Skip to content