Aleksandra Olkiewicz

Studentka I roku studiów magisterskich

Wydział: Dyrygentury, Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki
Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność: Rytmika

 

Studentka III roku studiów licencjackich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

Skip to content