Aktualności

Publikacje

Akademia Sinfonia Varsovia – 9. edycja/rekrutacja

Akademia Sinfonia Varsovia – 9. edycja/rekrutacja

Trwa nabór na sezon 2020/2021 do 9. edycji Akademii Sinfonia Varsovia. Do udziału w projekcie zapraszamy młodych instrumentalistów – studentów i absolwentów uczelni muzycznych, klas skrzypiec, wiolonczeli, oboju i waltorni – którzy mają polskie obywatelstwo, a do końca 31 grudnia 2020 roku nie ukończą 26 lat.

Uwaga! Z uwagi na pandemię koronawirusa zmieniony został sposób rekrutacji. Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie nadesłanych nagrań wideo. Nagranie wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi należy przesłać do 31 maja 2020 roku na adres akademia@sinfoniavarsovia.org

Akademia ma charakter sezonowy i podzielona jest na 2 semestry. Obowiązkowymi zajęciami w I semestrze będą: inauguracyjny projekt orkiestrowy, realizowany na terenie Sinfonii Varsovii w dniach 23–30.08.2020 oraz zaplanowany na 19-20.09.2020 weekend warsztatów rozwojowych. W tym czasie od uczestników wymagana jest pełna dyspozycyjność. Projekt koncertowy obejmuje

lekcje indywidualne z koncertmistrzami i liderami sekcji Sinfonii Varsovii, próby sekcyjne, udział w próbach orkiestry kameralnej Akademii Sinfonia Varsovia i występ podczas koncertu 30 sierpnia oraz warsztaty grupowe przygotowujące do pracy w zawodzie muzyka orkiestrowego. Gościem specjalnym w tygodniu inauguracyjnym będzie Ralph van Daal – profesor oboju z Konserwatorium w Maastricht oraz Robert Schumann Hochschule w Düsseldorfie.

Podczas trwania zajęć organizatorzy zapewniają wyżywienie, a także nocleg dla osób niezamieszkałych w Warszawie. W dalszej części I semestru, a także przez cały II semestr uczestnicy kontynuują lekcje indywidualne oraz są zapraszani do projektów koncertowych i nagraniowych w charakterze muzyków doangażowanych.

Szczegóły:
Akademia Sinfonia Varsovia – 9. edycja

Strona internetowa:

http://www.sinfoniavarsovia.org/pl/