Agata Domalewska

Studentka III roku studiów licencjackich

Wydział: Instrumentalny
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: organy

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: dyrygentura chóralna

Skip to content