Aktualności

Publikacje

24.04.2020 – informacja w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Szanowni Państwo Pedagodzy i Studenci,

w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania zarządzania Rektora nr 48/2020 (obowiązującego do dnia 26 kwietnia 2020 roku), a także wygłoszoną w dniu 24 kwietnia 2020 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedzią dalszego przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, niniejszym informuję, że obowiązywanie zarządzenia Rektora zostanie przedłużone na czas wskazany w oczekiwanym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niezwłocznie po jego wydaniu. Nastąpi to zapewne w dniu 27 kwietnia 2020 roku.