Wydział IV

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Dziekanat – ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 110,
tel.: +48 (61) 856 89 32, faks: +48 (61) 853 66 76

Skip to content