Struktura

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
Dziekanat – ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 110,
tel.: +48 (61) 856 89 32, faks: +48 (61) 853 66 76

Wydział Instrumentalny
Dziekanat – ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 109,
tel.: +48 (61) 856 89 33, faks: +48 (61) 853 66 76

Wydział Wokalno-Aktorski
Dziekanat – ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, II piętro, pokój 209,
tel.: +48 (61) 856 89 34, faks: +48 (61) 853 66 76

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Dziekanat – ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 110,
tel.: +48 (61) 856 89 32, faks: +48 (61) 853 66 76

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa
Dziekanat – ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 109,
tel.: +48 (61) 856 89 33, faks: +48 (61) 853 66 76