Wydarzenia

Czwartki z muzyką dawną

Program koncertu:

Program

Opieka merytoryczna:
Zakład Instrumentów Historycznych