WŁADZE INSTYTUTÓW

DZIEKAN
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,
Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

DZIEKAN
Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Alicja Kledzik

 

DYREKTOR
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr hab. Kinga Ceynowa

Zastępca  DYREKTORA
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr Małgorzata Pawłowska

DYREKTOR
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Marek Gandecki

DYREKTOR
Instytutu Wokalistyki
dr hab. Szymon Musioł

Zastępca DYREKTORA
Instytutu Wokalistyki
dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska

DYREKTOR
Instytutu Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Przemysław Pałka

Zastępca  DYREKTORA
Instytutu Edukacji Artystycznej
mgr Magdalena Andrys

DYREKTOR
Instytutu Instrumentalistyki
dr hab. Mikołaj Zgółka

Zastępca DYREKTORA
Instytutu Instrumentalistyki
mgr Renata Witczak

Zastępca DYREKTORA
Instytutu Instrumentalistyki
dr Przemysław Witek

DYREKTOR
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. AMP dr hab. Wojciech Olszewski

Zastępca DYREKTORA
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr Maciej Kociński

DYREKTOR
Instytutu Instrumentów Lutniczych
prof. AMP dr hab. Krzysztof Sowiński

Zastępca DYREKTORA
Instytutu Instrumentów Lutniczych
mgr Jan Mazurek