Tomasz Sośniak

 

fot. Katarzyna Zalewska

Tomasz Sośniak

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2016

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty                                                            

Praca z pianistą                                     
Kameralistyka                                                                                                  
Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych

Kontakt
tsosniak@amuz.edu.pl

 

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Więcej informacji: www.pianososniak.com

 

GŁÓWNY TRZON DZIAŁALNOŚCI

od 2012 roku: Pianista poznańskiego zespołu Sepia Ensemble, promującego muzykę współczesną na scenach polskich i zagranicznych sal koncertowych (m.in. w Irlandii, Estonii, Chinach, Luksemburgu, Niemczech, Iranie). Więcej: www.sepiaensemble.com

od 2011 roku: Pianista współpracujący z Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego w Poznaniu

 

PUBLIKACJE

2017 – publikacja pt. Spektrum fortepianu w polskich kompozycjach współczesnych na klarnet, puzon, fortepian i wiolonczelę. Redakcja naukowa: prof. dr hab. A. Kledzik, Redakcja i korekta: Teresa Brodniewicz, ISBN: 978-83-65727-08-4

2021 – Świadoma Kameralistyka

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

od 2020 – autor cyklu koncertów pt. IntroSepia, łączących muzykę współczesną z medytacją na żywo
W latach 2017-2019 – współopiekun Koła Naukowego Pianistów AM Poznań.

2014-2016 – Działalność Grupy porozumienia pomiędzy Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego a Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego

 

NAGRANIA

2020 – autorska płyta CD kompozytorki Moniki Kędziory pt. „Exvenire” – nagranie „micro-nano-mos” na fortepian solo

2020 – nagranie Medytacji I na zespół kameralny Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej (DUX)

2019 – nagranie partii orkiestrowej – Stanisław Moniuszko, „Nijoła – kantata” (dyr. Łukasz Borowicz) [wyd. DUX]

2019 – nagranie z Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. S. Moniuszki w Rzeszowie – Ludomir Różycki – „Kwintet fortepianowy c-moll” [wyd. DUX]

2017 – nagranie partii orkiestrowej – Feliks Nowowiejski – II Symfonia op.52 oraz III Symfonia op. 53 (dyr. Łukasz Borowicz) [wyd. DUX]

2014 – CD W kręgu muzyki słowiańskiej. Pieśni inspirowane Rękopisem królodworskim

2012 – autorska CD kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej

 

WYSTĘPY NA FESTIWALACH

• 42-49. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna” (Poznań, 2013-2021)
• Tromboholizm – Poznań Trombone Music Festival (Poznań, 2017, 2018, 2020)
• LOOP (Bruksela, Belgia, 2019)
• Sacrum Non Profanum (Trzęsacz, 2018)
• Międzynarodowa Konferencja X, XV „Musica practica, musica theoretica” (Poznań, 2013, 2018)
• „Muzyka Naszych Czasów” (Poznań, 2015-2017)
• V. Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowa Muzyka” (Bydgoszcz, 2017)
• Warszawska Jesień (Warszawa, 2017)
• 2nd Tehran International Contemporary Music Festival (Teheran, Iran, 2017)
• I Festiwal Muzyki Współczesnej “Sonus ex Machina” (Poznań, 2017)
• I, II, IV Międzynarodowa Konferencji Naukowa Barwy Instrumentów Dętych (Poznań, 2014, 2015, 2017)
• Festiwal 7 Nurtów + 7 Premier = 70. lat ZKP [Nurt: Brzmienie] (Warszawa, 2016)
• Young Euro Classic Festival (Berlin, Niemcy, 2015)
• Santander Music Festival Palacio de Festivales (Hiszpania, Santander, 2015)
• XXIII. Festiwal Muzyki Współczesnej Zepernicker Randfestspiele (Zepernick, Niemcy, 2015)
• XXII, XXIII Świętokrzyskie Dni Muzyki (Kielce, 2014, 2015)
• Estonian Music Days (Tallin, Estonia, 2015)
• I Festiwal Opera Know-how (Poznań, 2014)
• Kultursommer Nordhessen (Kassel, Niemcy, 2014)
• 34e Festival International de Piano (La Roque d’Antheron, Francja, 2014)
• International Edinburgh Festival (Edynburg, Wielka Brytania, 2014)
• Baltic Sea Festival (Sztokholm, Szwecja, 2014)
• XVI. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (Poznań, 2013)
• XIV. Festiwal Musicacoustica-Beijing „Innovation (Pekin, Chiny, 2013)
• 5. Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet „No Women No Art” (Poznań, 2012)

Ponadto występy m.in w.:
Maison des Musiques (Bruksela, Belgia), Maison Haute (Bruksela, Belgia), Hugh Lane Gallery (Dublin, Irlandia), Foyer Europeen (Luksemburg), Batumi Art & Music Centre (Batumi, Gruzja), Majdanie Niezależności (Kijów, Ukraina), Operze Narodowej Ukrainy (Kijów, Ukraina), Konzerthaus (Berlin, Niemcy).

 

Ponad to

W latach 2010-2012 pomagał w tworzeniu oprawy muzycznej do przedstawienia Złodzieje w reż. Moniki Dobrowlańskiej.

Uczestnik projektu New Music Incubator (2017) – międzynarodowych warsztatów muzyki nowej, których owocem było powstanie utworów pt. „Prisma”, „the Tower, the White Horse, the Pope, the Rain”, „Let the music be the circle” oraz koncert na „Warszawskiej Jesieni” oraz w Maison Haute (Bruksela, Belgia)

Od 2017 prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące wykonawstwa muzyki współczesnej oraz kameralistyki fortepianowej.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

• IV Geneva International Music Competition – wyróżnienie jako akompaniator (accompanist) (2019)
• International Music Competition „Muse 2019” – wyróżnienie w kategorii Muzyka Kameralna (2019)
• Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. S. Moniuszki (Rzeszów, 2019) – półfinalista w kategorii Muzyka Kameralna
• XII. Międzynarodowy Konkurs Kameralny „Don Vincenzo Vitti” (Castellana Grotte, Włochy, 2013) – II nagroda
• XII. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Don Vincenzo Vitti” (Castellana Grotte, Włochy, 2013) – II nagroda
• XVII. Konkurs Kameralny im. J. Brahmsa (Austria, Poertschach, 2010) – półfinalista
• II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Magnificat Lupiae” (Włochy, Lecce, 2008) – I miejsce
• Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Pietro Argento” (Włochy, Gioia del Colle, 2008) – wyróżnienie
• IX Konkurs Pianistyczny im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej (Płock, 2006) – II nagroda

  

Last name and first name
Tomasz Sośniak

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD, Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, Poznań 2016

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
Instrumental

Speciality
Pianist

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Cooperation with pianist
Chamber music
Methodology of chamber music teaching

Contact
tsosniak@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

More info: www.pianososniak.com

 

MAIN ACTIVITY

from 2012: Pianist of the Poznań-based Sepia Ensemble, promoting contemporary music on the stages of Polish and foreign concert halls (including Ireland, Estonia, China, Luxembourg, Germany, Iran). More: www.sepiaensemble.com

since 2011: Pianist cooperating with the T. Szeligowski Poznań Philharmonic in Poznań

 

PUBLICATIONS

2017 – publication entitled „The spectrum of the piano in Polish contemporary compositions for clarinet, trombone, piano and cello”. Scientific editor: prof. dr hab. A. Kledzik, Editing and proofreading: Teresa Brodniewicz, ISBN: 978-83-65727-08-4

2021 – Conscious Chamber Music (Świadoma Kameralistyka)

 

ORGANIZATIONAL ACTIVITY

from 2020 – author of the series of concerts entitled IntroSepia, combining contemporary music with live meditation
In the years 2017-2019 – co-supervisor of the Pianists’ Scientific Club of AM Poznań.

2014-2016 – The activity of the Group of the agreement between the Academy of Music I. J. Paderewski and the T. Szeligowski Poznań Philharmonic

 

RECORDINGS

2020 – author’s CD of the composer Monika Kędziora, entitled „Exvenire” – recording of „micro-nano-mos” for piano solo

2020 – recording of Meditation I for chamber ensemble by Ewa Fabiańska-Jelińska (DUX)

2019 – recording of the orchestral part – Stanisław Moniuszko, „Nijoła – cantata” (conducted by Łukasz Borowicz) [publ. DUX]

2019 – recording from the S. Moniuszko International Competition of Polish Music in Rzeszów – Ludomir Różycki – „Piano quintet in C minor” [publ. DUX]

2017 – recording of the orchestral part – Feliks Nowowiejski – Symphony No. 2 op.52 and Symphony No. 3 op. 53 (cond. Łukasz Borowicz) [publ. DUX]

2014 – CD In the circle of Slavic music. Songs inspired by the King’s Manor Manuscript

2012 – author’s CD of composer Ewa Fabiańska-Jelińska

 

PERFORMANCES AT FESTIVALS

• 42-49. International Festival of Contemporary Music „Poznań Music Spring” (Poznań, 2013-2021)
• Tromboholizm – Poznań Trombone Music Festival (Poznań, 2017, 2018, 2020)
• LOOP (Brussels, Belgium, 2019)
• Sacrum Non Profanum (Trzęsacz, 2018)
• International Conference X, XV „Musica practica, musica theoretica” (Poznań, 2013, 2018)
• „Music of Our Times” (Poznań, 2015-2017)
• 5th Festival of Contemporary Music „Nowa Muzyka” (Bydgoszcz, 2017)
• Warsaw Autumn (Warsaw, 2017)
• 2nd Tehran International Contemporary Music Festival (Teheran, Iran, 2017)
• 1st Festival of Contemporary Music „Sonus ex Machina” (Poznań, 2017)
• I, II, IV International Scientific Conference „Colors of Wind Instruments” (Poznań, 2014, 2015, 2017)
• Festival of 7 Currents + 7 Premier = 70 years of the Polish Composers’ Union [Nurt: Brzmienie] (Warsaw, 2016)
• Young Euro Classic Festival (Berlin, Germany, 2015)
• Santander Music Festival Palacio de Festivales (Spain, Santander, 2015)
• XXIII. Zepernicker Randfestspiele Contemporary Music Festival (Zepernick, Germany, 2015)
• XXII, XXIII Świętokrzyskie Days of Music (Kielce, 2014, 2015)
• Estonian Music Days (Tallinn, Estonia, 2015)
• 1st Opera Know-how Festival (Poznań, 2014)
• Kultursommer Nordhessen (Kassel, Germany, 2014)
• 34e Festival International de Piano (La Roque d’Antheron, France, 2014)
• International Edinburgh Festival (Edinburgh, UK, 2014)
• Baltic Sea Festival (Stockholm, Sweden, 2014)
• XVI. Poznań Festival of Science and Art (Poznań, 2013)
• XIV. Musicacoustica-Beijing Festival „Innovation (Beijing, China, 2013)
• 5th International Festival of Women’s Creativity „No Women No Art” (Poznań, 2012)

In addition, performances in:
Maison des Musiques (Brussels, Belgium), Maison Haute (Brussels, Belgium), Hugh Lane Gallery (Dublin, Ireland), Foyer Europeen (Luxembourg), Batumi Art & Music Center (Batumi, Georgia), Maidan Independence (Kiev, Ukraine) , The National Opera of Ukraine (Kiev, Ukraine), Konzerthaus (Berlin, Germany).

Also

In the years 2010-2012 he helped in creating the musical setting for the production of Thieves, dir. Monika Dobrowlańska.

Participant of the New Music Incubator project (2017) – international new music workshops, the fruit of which was the creation of works entitled „Prisma”, „the Tower, the White Horse, the Pope, the Rain”, „Let the music be the circle” and a concert at the „Warsaw Autumn” and in Maison Haute (Brussels, Belgium)

Since 2017, he has been giving lectures and workshops on the performance of contemporary music and piano chamber music.

 

THE MOST IMPORTANT/RESEARCH ACHIEVEMENTS

• IV Geneva International Music Competition – distinction as accompanist (2019)
• International Music Competition „Muse 2019” – distinction in the Chamber Music category (2019)
• The International Competition of Polish Music S. Moniuszko (Rzeszów, 2019) – semi-finalist in the Chamber Music category
• XII. International Chamber Competition „Don Vincenzo Vitti” (Castellana Grotte, Italy, 2013) – 2nd prize
• XII. International Piano Competition „Don Vincenzo Vitti” (Castellana Grotte, Italy, 2013) – 2nd prize
• XVII. Chamber Music Competition J. Brahms (Austria, Poertschach, 2010) – semi-finalist
• 2nd International Piano Competition „Magnificat Lupiae” (Italy, Lecce, 2008) – 1st place
• The „Pietro Argento” International Piano Competition (Italy, Gioia del Colle, 2008) – honorable mention
• 9th Piano Competition Ludwik Stefański and Halina Czerny-Stefańska (Płock, 2006) – 2nd prize

Skip to content