Tomasz Karwański

Student III roku studiów licencjackich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek
: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność
: Dyrygentura chóralna