Prof. dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska

Laura Kluwak-Sobolewska

Pianistka kameralistka, profesor sztuki, Kierownik Katedry Pieśni i Kameralistyki Wokalnej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Waldemara Andrzejewskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2003 roku uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2013 r. stopień doktora habilitowanego. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in. XXVII Konkursu na Stypendia Artystyczne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, Konkursu Europejskiej Fundacji Muzycznej Yamaha, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Ragusa – Ibla Grand Prize na Sycylii we Włoszech. Kilkakrotnie była także stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymała również szereg nagród dla najlepszego i wyróżniającego się pianisty na polu kameralistyki, m.in. nagrodę dla najlepszego pianisty na IV Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie, XIX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. I. Godina (Vrable, Słowacja) oraz na XII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.

Prowadzi działalność artystyczną w Polsce i poza granicami (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Bułgaria, Algieria, Jordania, Tunezja, Rosja, Chiny). Koncertowała również w Stanach Zjednoczonych, m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall.

Jest cenioną kameralistką, specjalizującą się w repertuarze wokalnym. Współpracowała z tak wybitnymi artystami śpiewakami, jak Teresa Żylis-Gara, Joanna Kozłowska, Wojciech Drabowicz, Ryszard Karczykowski, Wiesław Ochman.

Jest również pianistką Poznańskiego Tria Fortepianowego, z którym prowadzi rozległą działalność koncertową i nagraniową.

W dorobku posiada nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne.

Działalność koncertową łączy z pedagogiczną; w dorobku dydaktycznym ma kilkudziesięciu laureatów konkursów – studentów i absolwentów kształconych pod jej kierunkiem i przy pianistycznej współpracy. Regularnie zapraszana jest także jako oficjalny pianista krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, a także mistrzowskich kursów wokalnych. Od kilkunastu lat współpracuje z prof. Teresą Żylis-Gara oraz prof. Ryszardem Karczykowskim w ramach mistrzowskich kursów wokalnych w Radziejowicach.

Za szczególne osiągnięcia i osobowość artystyczną otrzymała Medal Młodej Sztuki, została również uhonorowana szeregiem nagród rektorskich, odznaką Zasłużony działacz kultury oraz Zasłużony dla kultury polskiej przyznawaną przez Ministra Kultury RP.

 

Skip to content