Video-zaproszenia

Jazz i Muzyka Estradowa

 Studiuj w Akademii Muzycznej w Poznaniu

zaproszenie Damiana Kostki

 


Teoria Muzyki i Publicystyka

 

 


Instytut Instrumentów Lutniczych

 

 


Instytut Dyrygentury

 

 


Instytut Instrumentalistki

 


Instytut Edukacji Artystycznej

 


Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych

 


Katedra Kompozycji