Anna Organiszczak

Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

fot. E. Radzikowska-Białobrzewska

 

Anna Organiszczak

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
profesor dr hab. sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2011

Stanowisko
prof. zw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Anna Organiszczak ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w roku 1982 w klasie prof. Jana Jańskiego. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. R. Kehrera i prof. E. Malinina. Jest laureatką II Nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej dla Pianistów-Kameralistów w Łodzi w roku 1980, Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w roku 1982 oraz Stypendium dla Młodych Twórców Ministra Kultury i Sztuki w roku 1984.
Od roku 1982 związana jest z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w roku 1992 uzyskała stopień doktora, a w 1999 doktora habilitowanego. W roku 2011 z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrała tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.
Występowała jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą (Belgia, Czechy, Czarnogóra, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Singapur, Syria, Liban, USA), w tym także w najsławniejszych salach koncertowych Nowego Jorku: Steinway Hall i Carnegie Hall. W jubileuszowym roku chopinowskim 2010 koncertowała podczas trzech międzynarodowych festiwali „Chopin 2010”, które odbywały się w Damaszku, Bejrucie i w Nowym Jorku. W swoim dorobku artystycznym posiada nagrania radiowe i telewizyjne oraz dwie CD z utworami kompozytorów polskich: Henryka Opieńskiego, Stefana Bolesława Poradowskiego i Grażyny Bacewicz.
W poznańskiej Uczelni prowadzi klasę fortepianu, a studia pianistyczne pod jej kierunkiem ukończyło ponad 20 osób. Jej studenci i absolwenci zdobyli około 40 nagród na międzynarodowych konkursach muzycznych w Polsce, Czechach, Francji, Włoszech, na Litwie i w USA oraz szereg stypendiów i wyróżnień. Troje absolwentów posiada stopień doktora (Anna Starzec, Krzysztof Dys, Ewa Płonka), a jeden – doktora habilitowanego (Adam Podskarbi).
Prowadzi mistrzowskie kursy pianistyczne w Polsce i za granicą (Rzym, Werona, Cagliari, Singapur, Damaszek, Bejrut). Wielokrotnie zasiadała w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych; w 2010 roku była przewodniczącą jury Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Podgoricy (Czarnogóra). Uczestniczyła w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych – jako promotor i recenzent, w tym także w Stony Brook University w Nowym Jorku.
Od 2013 zatrudniona jest w Akademii Muzycznej w Poznaniu na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2002-2016 pełniła funkcję Kierownika Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, a od 1 października 2016 jest Kierownikiem Katedry Fortepianu, Organów i Akordeonu.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Wariacje i Fuga na temat Haendla Johannesa Brahmsa – dzieło klasyczne, czy romantyczne? [w:] Homines, ars et scientia, red. J. Astriab, A. M. Kempiński, H. Kostrzewska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2000.
Variations and Fugue on a Theme by Handel op. 24 by Johannes
Brahms: a classical or romantic work? [w:] Music and Theory. Selected Articles , tłum. B. Brodniewicz i K. Piotrowska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2010.
CD: Henryk Opieński. Complete songs. Chamber works, Acte Prealable, AP0075, 2004.
CD: Sonaty. G. Bacewicz. S. B. Poradowski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, AM 0-08, 2006.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
– Srebrny Krzyż Zasługi (2005)
– Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej (2010)
– Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2010)
– Medal Edukacji Narodowej (2011)
– Medal Złoty za Długoletnia Służbę (2013)

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Fortepian

Kontakt
aorganiszczak@amuz.edu.pl

 

English version

Anna Organiszczak

Academic title and degree, institution, graduation year
Prof. dr hab. of Musical Arts

Position
full professor

Artistic/research discipline
Instrumentalist

Speciality
Piano

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
She graduated with honours from the I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań in1982 (piano studies in Prof. Jan Jański’s class). She polished her skills at master courses of Prof. R. Kehrer and Prof. E. Malinin.

She participated in piano and chamber competitions. In 1980 she won the second prize at the National Chamber Music Competition for Pianist – Chamber Musicians in Łódź. In 1982 she received an award from the Ministry of Culture and Art for her achievements during the studies and in 1984 she got a scholarship for Young Creators from the Ministry of Culture and Art.

Since 1982 she has been employed at the Piano Chair at the I. J. Paderewski Academy of Music, right now as a professor. Her students won a lot of awards at several international piano competitions ( Paris, Roma, Bari, Padova, Warsaw, Dallas, Oklahoma, Kingsville).

For many years now she has played concerts as a soloist and a chamber musician in Poland and other countries ( Belgium, Germany, Switzerland, Czech Republic, Italy, Montenegro, Singapore, Syria, Lebanon, the United States of America). Since 1990 she cooperates with a violinist Mariusz Derewecki. Her artistic output includes radio recording and two CD recording with polish composer’s music by Henryk Opieński, Stefan Bolesław Poradowski and Grażyna Bacewicz.
She has conducted piano master classes in Poland (Żagań, Gniezno, Poznań) and abroad ( Roma, Cagliari, Verona, Singapore, Beirut, Damascus). Since 1996 she has been a jury member at the H. Czerny-Sefańska Piano Tournament in Żagań. In 2010 she was chairman of the jury at The First Chopin Piano Competition in Montenegro.
From 2002 to 2016 she was The Head of the Interfaculty Pedagogical Study, and now she is The Head of the Chair of Piano, Organ and Accordion.

The most important artistic/research achievements
Variations and Fugue on a Theme by Handel op. 24 by Johannes Brahms: a classical or romantic work? [w:] Music and Theory. Selected Articles, tłum. B. Brodniewicz i K. Piotrowska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2010.
CD: Henryk Opieński. Complete songs. Chamber works, Acte Prealable, AP0075, 2004.
CD: Sonaty. G. Bacewicz. S. B. Poradowski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, AM 0-08, 2006.

The most important artistic/research achievements
In 2005 she received Silver Cross of Achievements, in 2010 Medal for Culture Activists, in 2011 Medal of National Education.

Employment at the Faculty
II

Courses taught, Faculty
Piano

E-mail
aorganiszczak@amuz.edu.pl