Publikacje

Publikacje

Zeszyty Naukowe nr VI

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska

Poznań 1994

nakład wyczerpany

Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Muzyka baroku – style, interpretacje, stylizacje.