Wydawnictwa

red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska

Poznań 1994

5,00 PLN + VAT

Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Muzyka baroku – style, interpretacje, stylizacje.