Publikacje

Publikacje

Zarys historii kwalifikowania kadry akademickiej w dziedzinach sztuki i organizacji struktur kształcenia w wyższym szkolnictwie artystycznym w latach 1933-2003

Książki

Włodzimierz Lech Puchnowski, Ewelina Pycha-Daniel

Poznań 2012

35,00 PLN + VAT

Publikacja powstała na podstawie wieloletnich badań prowadzonych przez prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego, których celem było wyprowadzenie systemu kształcenia w sztukach, przede wszystkim muzycznych, ze struktur organizacyjnych tkwiących nieprzerwanie swymi korzeniami w XIX-wiecznym procesie edukacyjnym. Podejmowane inicjatywy i prace prowadzone przez W. L. Puchnowskiego w ramach Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przyniosły przede wszystkim pozytywny rezultat w zakresie stworzenia dla całego wyższego szkolnictwa jednolitego systemu kwalifikowania kadry akademickiej. Nadal jednak struktury edukacyjne będą wymagać modelowania zgodnie z potrzebami dalszego rozwoju sztuki i nauki.