Publikacje

Publikacje

Suity na wiolonczelę solo J. S. Bacha BWV 1007-1012

Książki

Stanislav Apolin

Poznań 2015

Z języka niemieckiego przełożyła Katarzyna Polonek

nakład wyczerpany

Jest to studium poświęcone interpretacji Bachowskich suit solowych autorstwa czeskiego wiolonczelisty i pedagoga Stanislava Apolina.