Publikacje

Publikacje

Roman Maciejewski – twórca charyzmatyczny

Książki

red. Jagna Dankowska, Janina Tatarska, Anna Brożek

Poznań-Warszawa 2010

45,00 PLN + VAT

Staraniem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie wydana została publikacja o charakterze monograficznym, zawierająca wyniki badań nad życiem i twórczością Romana Maciejewskiego. Książka składa się z pięciu części, poświęconych kolejno: życiu (Vita), światopoglądowi i osobowości twórczej kompozytora (Anima), najwybitniejszemu dziełu – Requiem (Opus magnum), pozostałym, choć niemniej ważnym utworom (Opera minora) oraz recepcji jego spuścizny twórczej (Continuatio). Bogato ilustrowana publikacja poszerzona jest o dwa wywiady przeprowadzone z bratem kompozytora Wojciechem Maciejewskim i wzbogacona o krążek CD pt. Roman Maciejewski. Four Insight Into Music zawierający mazurki fortepianowe, pieśni solowe, muzykę kameralną i teatralną Maciejewskiego.