Publikacje

Publikacje

Pianistyka Davida Fostera i Steviego Wondera oraz jej wpływ na stylistykę pop music

Książki

Wojciech Olszewski

Poznań 2013

25,00 PLN + VAT

Analizie poddano różne elementy pianistyki D. Fostera i S. Wondera, z naciskiem na oryginalne, charakterystyczne tylko dla nich niuanse, silnie oddziałujące na strukturę kompozycji, aranżacji, techniki nagraniowej, stylistyki utworu. Zaakcentowany jest wpływ twórczości omawianych artystów na sposób interpretacji pianistycznej współczesnych twórców muzyki rozrywkowej, w bezpośredni sposób czerpiących ze zdobyczy Fostera i Wondera. Dołączona do książki CD, zatytułowana Music is my WONDERful Foster brother, zawiera utwory wymienionych artystów, w których zastosowane zostały opisane sposoby interpretacji oraz charakterystyczne cechy oddziałujące na stylistykę i aranżację poszczególnych dzieł.