Wydawnictwa

95 lat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Album jubileuszowy

Poznań 2015

Egzemplarz bezpłatny