Publikacje

Publikacje

Musica practica – musica theoretica 4: Monika Jazownik Wokół dramatu absurdu schizofrenią naznaczonego

Książki

Poznań 2003

18,00 PLN + VAT

Autorka wnikliwie analizuje i interpretuje dzieło muzyczne – kompozycję Cascando Lidii Zielińskiej wg Samuela Becketta, równoległemu oglądowi poddając dwa byty: słowo i dźwięk.