Publikacje

Publikacje

Feliks Nowowiejski – Ojczyźnie. Muzyka patriotyczna, Poznań 2004

Płyty

Elżbieta Karolak – organy
Sławomir Kamiński – organy
Chór Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Zespół Instrumentalny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Antoni Grochowalski – dyrygent

20,00 PLN + VAT