News

Publications

Photo gallery of summer harp master-classes of dr Paulina Maciaszczyk

We invite you to see th photo gallery of summer harp master-classes of dr Paulina Maciaszczyk, which took place in Ignacy Jan Paderewski Musical Academy of Poznan.
Fot. P. Maciaszczyk

Uczestniczka kursu harfowego podczas zajęć Kolorowe zdjęcie przedstawia uczetniczki kursu harfowego podczas zajęć
Kolorowa fotografia przedstawia uczestniczki kursu harfowego
Zdjęcie dokumentujące przebieg zajęć kursu harfowego
Kolorowa fotografia przedstawia zajęcia salę lekcyjną i uczestniczki zajęć prowadzonych w ramach kursu harfowego  Zdjęcie z sali lekcyjnej podczas kursu harfowego  Kolorowa fotografia przedstawia przebieg zajęć kursu harfowego i osoby grające na harfie