Edu-Action 2020-2022

W latach 2020-2022 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu będzie realizowała trzy projekty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) w ramach programu Edukacja, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 grudnia 2017 r. Podpisane zostały umowy międzynarodowe (Memorandum of Understanding) umożliwiające uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021. Jednym z realizowanych programów jest Edukacja (MF EOG). Będzie to kolejny program, w którym rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Celem Programu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych na terenie EOG oraz wzmocnienie dwustronnych relacji między Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w dziedzinie edukacji. Fundusze EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej Europy. Istnieją dwa ogólne cele: zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a krajami UE-15 w Europie Środkowej i Południowej oraz w regionie Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ramach Programu Edukacyjnego i wyniku wygranych konkursów grantowych Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu korzysta z dofinansowania w wysokości: 8225 euro (komponent I), 90 498 euro (komponent II) i 95 029 euro (komponent IV) otrzymane z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG .

Fundusze EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej Europy.

Istnieją dwa ogólne cele: zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między państwami-darczyńcami a krajami UE-15 w Europie Środkowej i Południowej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 mld euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Środki EOG na lata 2014-2021 wynoszą 1,55 mld euro. Priorytety na ten okres to:

# 1 innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

# 2 włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

# 3 Środowisko, energia, zmiany klimatyczne i gospodarka niskoemisyjna;

# 4 Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i prawa podstawowe;

# 5 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkłady są oparte na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy opiera się na spełnieniu kryteriów określonych w Funduszu Spójności UE dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE.

 

Strona programu: education.org.pl

Strona Darczyńców: eeagrants.org

 

 

UIA welcomes prominent Polish colleagues this November

 

 

Skip to content