Aktualności

Zarządzenie Dziekana Wydziału Instrumentalnego nr 2/II/14/15

Zarządzenie Dziekana nr 2/II/14/15

            Działając zgodnie z paragrafem 53. pkt 1. Statutu Akademii, zobowiązuję wszystkich pracowników Wydziału Instrumentalnego, którzy zostali poddani okresowej ocenie przez Wydziałową Komisję Oceniającą, do zapoznania się z wystawioną oceną w terminie do końca stycznia 2015 roku. Z oceną wraz z końcowymi wnioskami należy zapoznać się osobiście u Dziekana Wydziału Instrumentalnego.

                                                                                    Dziekan Wydziału Instrumentalnego

                                                                                                prof. zw. dr hab. Alicja Kledzik