Aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w VII Forum Akademickim – “Czas i przestrzeń muzyki”

Z A P R O S Z E N I E

5 grudnia 2017 r. we wtorek w godz. 10.00 – 15.00 w Sali Prezydenckiej planujemy kolejne

VII Forum Akademickie

na temat

Czas i przestrzeń muzyki

Tematyka spotkania koncentrować się będzie wokół niezbywalnych atrybutów „urzeczywistniania” się muzyki: czasu i przestrzeni.
Zapraszamy do udziału przedstawicieli środowiska akademickiego – pedagogów, doktorantów, studentów i absolwentów w charakterze referentów, dyskutantów i słuchaczy.

Zgłoszenia tematów wystąpień (15-30 min.) do 15 XI 2017

Kontakt: prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba terkasz@o2.pl, tel. 501 241 840

VII Forum towarzyszyć będzie koncert 5 XII 2017, Sala Prezydencka godz. 18.00

Zgłoszenia programowe: ad. dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik

tel. 668 429 510