Komunikaty

Publikacje

Zapraszamy studentów I roku na spotkanie informacyjne!

 

W poniedziałek 2 października br. o godz. 10:30 w Auli Nova rozpocznie się spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia.

 

Plan spotkania:

godz. 10.30-10.45

Spotkanie z Władzami Uczelni:

prorektorem ds. studenckich i dydaktyki, prof. AMP dr hab. Szymonem Musiołem,

prorektorem ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni, prof. AMP dr hab. Mikołajem Rykowskim,

dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, prof. AMP dr hab. Kingą Ceynową,

dziekanem Wydziału Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej, prof. dr hab. Krzysztofem Sowińskim.

godz. 10.45-11.00

Spotkanie z kierownikiem Działu Nauczania, mgr Marzeną Srebro

godz. 11.00-11.15

Spotkanie z dyrektorem Biblioteki, dr Ewą Rzanną-Szczepaniak

godz. 11.15-11.30

Informacje o programie Erasmus — mgr Barbara Baszuk

godz. 11.30-12.00

Informacje o Studium Pedagogicznym — prof. dr hab. Anna Kozub, mgr Magdalena Szcześniak

godz. 12.00-12.15

Informacje o nauczaniu języków obcych — mgr Donata Żukowska

godz. 12.15-12.30

Informacje o Studium Wychowania Fizycznego i Sportu — mgr Anna Rychlewska

godz. 12.30-12.45

Informacje Samorządu Studenckiego                        

godz. 12.45-13.00

Informacja o pomocy medycznej – Centermed

godz. 13.15-13.13

Informacje Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania — prof. AMP dr hab. Patryk Piłasiewicz 

 

godz. 13.30

Spotkania z dyrektorami instytutów: 

Instytut Dyrygentury, sala 158

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki, Sala Marszałkowska             

Instytut Edukacji Artystycznej, sala 165

Instytut Wokalistyki, Senat

Instytut Instrumentalistyki, Aula Nova

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej, Sala Błękitna                           

Instytut Instrumentów Lutniczych, Sala  Prezydencka         

 

godz. 15.00

Szkolenie BHP — Aula Nova

 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO (384 KB)