Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

 

prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski – Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

prof. dr hab. Marek Moździerz – Dziekan

prof. zw. dr hab. Izabela Górska-Krasiel

prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska

prof. dr hab. Antonina Kowtunow

prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz

prof. dr hab. Tomasz Zagórski

dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska, prof. AM

dr hab. Barbara Mądra-Bednarek, prof. AM

prof. dr hab. Jarosław Bręk

dr hab. Iwona Hossa-Derewecka, ad.

dr hab. Ewa Rubinowska, ad.

dr Barbara Kubiak, ad.

dr Olga Lemko, ad.

dr Marzena Michałowska, ad.

dr Szymon Musioł, ad.

dr Helena Zubanović-Baranowska, ad.

dr Joanna Horodko, as.

mgr Katarzyna Kędzierska, st. wykł.

mgr Joanna Zaremba, st. wykł

dr Justyna Chęsy, wykł.

dr Paulina Zarębska, wykł.

mgr Agnieszka Nagórka, wykł.

dr Milena Antoniewicz, wykł.

mgr Michał Karasiewicz, wykł.

mgr Grzegorz Rudny, wykł.

mgr Joanna Sipowicz, wykł.

mgr Olena Skrok, wykł.

mgr Alicja Tarczykowska, wykł.

mgr Kinga Mikołajczak, wykł.

mgr Anna Haas-Niewiedział

mgr Bartłomiej Szczeszek

 

Skip to content